Category Archives: expeditions

Ekspedicija “Cetina 2011”

U organizaciji Društva za istraživanje krša “Freatik” , SO HPD “Željezničar” i SK “Samobor” u razdoblju od 12. do 19. kolovoza 2011. godine, održana su speleoronilačka istraživanja na području rijeke Cetine. Istraživanja su provedena u sklopu speleoronilačke ekspedicije više speleoloških udruga pod vodstvom udruge Freatik i instruktorice ronjenja Petre Kovač Konrad. Istraživačka speleoronilačka ekspedicija nazvana je “Cetina 2011.”

Continue reading Ekspedicija “Cetina 2011”