OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Speleoronilačka istraživanja izvora Bakovac

Bakovac nalazi se 10 km sjeverno od Gračaca, nedaleko od sela Peršić. Izvor je smješten ispod strme stijene 1 km zračne linije od glavne ceste koja spaja Sv. Rok i Gračac u smjeru sjevera. U izvor su prvi put zaronili 2001. Branko Jalžić (SOŽ), Želimir Ludvig (SOV), i Vedran Jalžić (SOŽ) i istražili 60m kanala do 11m dubine. 2012. su Petra Kovač-Konrad (SOŽ) i Vedran Jalžić i Branko Jalžić zaronili do 50m dubine. 2013. godine su Petra i Vedran istražili i topografski snimili kanal do 58 m dubine.

Speleogeneza izvora vezana je uz rasjedne pokrete koji su uzrokovali nastajanje pukotine smjera 175-355 koje je voda svojim erozijsko-korozijskim djelovanjem proširila. Kanali u izvoru Bakovac gotovo ne mijenjaju smjer pružanja (335°). U plićem dijelu kanal je širok 2-3 m, a visok 7m što nam ukazuje da je na morfologiju kanala tektonika imala većinski utjecaj. U dubljim dijelovima izvora kanal je širine oko 4 m i visine 5-6m, pravilnijeg ovalnog (freatskog ) oblika pa možemo pretpostavit da je ovdje voda imala dosta velik utjecaj u oblikovanju kanala. Da je tok vode izuzetno jak u dubljim dijelovima vidljivo je iz velikih (0,5m) gotovo savršenih koncentričnih valutica koje se tamo nalaze. Na ulaznom dijelu izvora nalazi se suženje koje se može proširiti otkopavanjem u samom dnu suženja. Ovo suženje povremeno voda svojim strujanjem proširi na načina da odnese valutice koje se nalaze na dnu, a povremeno učini upravo suprotno, a to je da nanese materijal i time zatvori prolaz. Pri istraživanju ronioci su 45 min otkopavali materijal kako bi se uspijeli provući sa rebreatherima.

Dražen Kunović, Iva Šklempe Kokić i Petra Kovač Konrad na ulazu u izvor Bakovac
Dražen Kunović, Iva Šklempe Kokić i Petra Kovač Konrad na ulazu u izvor Bakovac