Torak_header

Speleološka i speleoronilačka istraživanja Jame nasuprot jezera Torak

Tijekom 2012 i 2013. vršila su se speleološka i speleoronilačka istraživanja Jame nasuprot jezera Torak.

Dopremljena je sva spelološka i ronilačka oprema do ulaza u jamu. Uslijedilo je postavljanje jame i potom spuštanje opreme do površine podzemnog jezera.

Ulaz u Jamu nasuprot jezera Torak
Ulaz u Jamu nasuprot jezera Torak

Nakon postavljanja jame transportirana je ronilačka i fotografska oprema do jezera na dnu jame. U sklopu ovog terena obavljena su speleoronilačka istraživanja potopljenog prostora. Ona su pokazala da je perspektiva na dnu jame uska pukotina koja se spaja s dnom dvorane i da je prolaz dalje nemoguć odnosno zatrpan kamenim kršljem. Uzeti su osnovni podatci o dimenzijama i morfologiji prostora kako bi se moglo isplanirati topografsko snimanje i video snimanje u narednom terenu. Učinjeno je nekoliko fotografija te je zapaženo da se osim zanimljive faune u potopljenom dijelu jame nalaze sige što ukazuje na promjenu hidrološke funkcije jame kroz geološku prošlost.

Cijevaš Marifugia cavatica na stalaktitu u potopljenom dijelu jame
Cijevaš Marifugia cavatica na stalaktitu u potopljenom dijelu jame

Ovaj podatak vrlo je značajan za uvid u speleogenezu same jame kao i tektonske i strukturne promijene koje su se događale na tom području.

Branko Jalžić izrađuje topografski nacrt jame
Branko Jalžić izrađuje topografski nacrt jame

Od faune uočeni su: čovječja ribica, špiljska kozica, golema jadranska voden babura i uvijek prisutni dinarski špiljski cjevaš. Fauna nije sabirana.
Nakon toga uslijedio je pregled suhog dijela jame s ciljem pripreme za naredno istraživanje. Obavljeno je podvodno kao i fotografiranje u suhim dijelovima jame. U narednom terenu napravljen je topografski snimak te video zapis podzemnog prostora.